Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku
w Olsztynie

przy ul. Pstrowskiego 5A
od 1 stycznia 2012 r. tworzą:

Pogotowie Opiekuńcze - placówka interwencyjna


Dom dla Dzieci "W Parku" - placówka socjalizacyjna


Szkoła Podstawowa nr 16


Pierwsze dwie placówki podlegają opiece społecznej, szkoła pozostaje w resorcie oświaty.
Wychowankowie Pogotowia Opiekuńczego i Domu dla Dzieci "W Parku" przebywający tu
na podstawie postanowień sądowych są również uczniami Szkoły Podstawowej nr 16.
Współpraca między placówkami odbywa się stale i na bieżąco.