Dokumenty
Szkoły Podstawowej nr 16
i Gimnazjum nr 16 w OlsztyniePodręczniki
 • Wykaz podręczników
  rok szkolny 2020/2021


 • Regulamin korzystania
  z bezpłatnych podręczników  Dokumenty szkoły
  Zasady zdalnej nauki
  w Szkole Podstawowej nr 16 w Olsztynie.
     
  Statut szkoły   
  Aneks
  do Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania
  na potrzeby nauki na odległość
     
  Informacja O ubezpieczeniach uczniów
  od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
     
  Procedury postępowania
  w sytuacjach kryzysowych
     
  Kodeks ucznia   
  Regulamin szatni   
  Regulamin stołówki   
  Regulamin korzystania z posiłków   
  Postępowanie pracowników szkoły
  w razie złego samopoczucia ucznia
     


  Programy i opracowania nauczycieli
 • Program rozwijający czytelnictwo
  Książka moim przyjacielem

  Oprac.: Aleksandra Dębska


 •    
 • Program do zajęć dodatkowych z języka polskiego
  Licz się ze słowami

  Oprac.: Anna Cygańska-Zapadka


 •    


  Inne druki szkolne
  Opłata za wydanie duplikatu świadectwa
  lub legitymacji szkolnej
  Podanie do dyrektora szkoły
  Podanie o obiady
  Podanie o wydanie duplikatu świadectwa
  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


  Stypendium szkolne
  Oświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów
  Wniosek o stypendium szkolne